Modernizácia technológií – vysielacie pracoviská Českej televízie

vysielacie pracoviská

Predmetom projektu bola kompletná modernizácia a rozšírenie technológie pre nové vysielacie pracoviská vrátane obslužných pracovísk pre vysielanie všetkých programu ČT a upgrade existujúcej automatizácie vybavovania. Táto inštalácia prebieha v spolupráci so spoločnosťou SMART Informatics a práca spočíva v príprave novej serverovne, natiahnutí nových káblových trás, osadení video matíc a všetkých zariadení, vyviazaní káblov na svoje […]

Rekonštrukcia prenosového vozu HD1 ČT

HD1 ČT

Väčšina technológia prenosového vozu Českej televízie HD1 ČT bola 12 rokov stará, niektoré zariadenia už nespoľahlivé, vyžadujúce obmenu a už nemali podporu u svojich výrobcov. Súčasne bola nutná rekonštrukcia vzduchotechniky z dôvodu opotrebovania klimatizačných komponentov a rozvodov vzduchu. Dochádzalo ku nedostatočnému a nerovnomernému chladeniu a častej poruchovosti. Prenosový voz HD1 je značne špecifický svojím priestorovým […]

Rekonštrukcia Regionálneho štúdia RTVS Košice

Rekonštrukcia regionálneho štúdia RTVS Košice

Koncom roku 2019 sme realizovali inštaláciu a integráciu technológií v novo zrekonštruovaných priestoroch Košického regionálneho štúdia RTVS. Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš, ktorý viedol rokovanie rady, ocenil výraznejšiu technologickú obnovu košického štúdia. “Myslím si, že je to nevyhnutné, pretože dlhé roky to bolo zanedbávané a práve zaostávanie v oblasti technologického vybavenia v značnej miere limitovalo možnosti pre ďalšiu […]

O2 Sport

O2 Sport

V priebehu leta 2015 Centron postavil novú televíziu – O2 Sport. Televízia je zameraná na športové prenosy a unikátne možnosti “Multidimenzie” – Možnosti sledovať viac zápasov naraz, prípadne si akciu prehrať znovu z iného uhlu kamery. Televízia je postavená aj s ohledom na efektivitu investácie, preto je vybavená kamerami a réžiou Sony V režijnom komplexe […]

DIGI TV inštalácia a upgrade

DIGI TV inštalácia a upgrade

Súkromný tlevízny športový kanál odštartoval 10. Augusta 2010 svoje vysielanie a okamžite sa svojou ponukou zaradil medzi najatraktívnejšie na trhu. V pôvodnej inštalácií pred spustením televízie sme zabezpečili technický projekt, dodávku a systémovú integráciu audio/video časti, ktorá pozostávala zo smerovej matice, audio video kabeláže, de/embédovacích kariet a prevodníkov, kamier, ovládacých jednotiek a réžie Sony, zvukového […]

Spravodajské štúdio TV Markíza

spravodajské štúdio TV Markíza

V roku 2017 prebehla absolútna prestavba spravodajského štúdia televíze Markíza. Okrem nového moderného dizajnu kulís sme zrekonštruovali závesný systém a nainštalovali nové štúdiové osvetlenie značky ARRI. Svetlá pozostávajú z modelov Skypanel a LED L-series Spot svetiel. Zabezpečili sme dodávku dvoch nových LED stien značky Leyard s vysokým rozlíšením, ktoré slúžia ako grafické pozadie a sú […]

Výmena zvukového pultu RK13

Režijný komplex RK13 zameraný na výrobu v rámci živých prenosov už nedokázal obsiahnúť požiadavky zo strany produkcie vychádzajúce z běžného štandardu vysielania na programoch ČT. Zastaralé deembéder karty SD-SDI a hlavne 18 rokov stará technológia pôvodného zvukového pultu boli z hladiska požiadaviek výroby nevyhovujúce. Pult disponoval zpracovaním iba 40 samostatných audio kanálov s obmedzením výberu […]

Prenosové vozidlo HD5 ČT

Začiatkom roku 2018 sme realizovali potrebnú modernizáciu stávajúceho zastaralého vybavenia prenosového vozidla HD5 tak, aby odpovedalo moderným pracovným nárokom. Prenosové vzidlo bolo pôvodne osadené monitorovou stenou s CRT monitomi starými 19 rokov, které umožňovali zobrazit jedine signál v SD rozlíšení a 16 rovov starou dorozumnievacou ústredňou spolu s poruchovými dorozumnievacími panelmi a nebyl schopný zaistit […]

Zion 5 štúdio

Pre štúdio Zion5 sme zabezpečili komplexné akustické riešenia – akustické konzultácie (zvuková izolácia podkrovia, priestorová akustika) – riešenie vetrania a klimatizácie priestoru – dodávka akustických obkladov značky RPG – dodávka, inštalácia a kalibrácia digitálneho posluchu Genelec Small Environment – dodávka nearfield monitorov Yamaha HS-5 a prevodníka Focusrite OctoPre MKII – návrh a výroba technologického stola […]

Opera SND

Opera SND

V roku 2006 dodal Centron Slovakia viac posluchových monitorov renomovanej fínskej firmy Genelec do novostavby Slovenského národného divadla. Najväčší systém je inštalovaný v réžii hudobného nahrávacieho štúdia. 5.1 kanálový systém sme nastavili presne podľa požiadaviek normy ITU-R BS 775 o doporučenom rozmiestnení reproduktorov a nakalibrovali, čo záhŕňa prispôsobenie k akustickým podmienkam v konkrétnom prietore a […]

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú lepšie ponúkať naše produkty a služby.